Välkommen till Gnesta Förvaltnings AB

Bild på tekniker som håller i en hjälm

Gnesta Förvaltnings AB ägs till 100% av Gnesta Kommunkoncern AB, som i sin tur ägs av Gnesta Kommun.

Gnesta Förvaltnings AB äger och förvaltar huvuddelen av Gnesta Kommuns offentliga fastigheter, såsom skolor, äldreboende, idrottshallar samt badhus och ishall.

Gnesta Förvaltnings hemsida är ett verktyg för alla som är verksamma inom de fastigheter som vi förvaltar. Här samlas information om nuvarande och kommande projekt och nyheter. Felanmälan görs via Mina sidor.

 

Styrelse i Gnesta Förvaltnings AB

Johan Rocklind, Ordförande

Nicklas Mattsson, Ledamot
Tomas Ingberg, Ledamot
Sara Kinberg, Ledamot
Lars Yllman, Ledamot

Styrelsesuppleanter

Lars Speicher
Håkan Bratt
Katarina Palm

Viola Olander, Lekmannarevisor
Kjell Bernhardsson, Revisorssuppleant