Välkommen till Gnesta Förvaltnings AB

Gnesta Förvaltnings AB ägs till 100% av Gnesta Kommunkoncern AB, som i sin tur ägs av Gnesta Kommun.

Gnesta Förvaltnings AB äger och förvaltar huvuddelen av Gnesta Kommuns offentliga fastigheter, såsom skolor, äldreboende, idrottshallar samt badhus och ishall.

Gnesta Förvaltnings hemsida är ett verktyg för alla som är verksamma inom de fastigheter som vi förvaltar. Här samlas information om nuvarande och kommande projekt och nyheter. Felanmälan görs via Mina sidor.

Bild på Gnesta Förvaltnings organisationsschema

Styrelse i Gnesta Förvaltnings AB

Bruno Jervfors, Ordförande

Sarah Kinberg
Johan Dengg
Sten Hovmark
Lars Speicher

Styrelsesuppleanter

Gustav Edman
Sami Smedberg
Tomas Ingberg