Gnesta Förvaltning tar första steget mot ny skola i Stjärnhov

Fyra ungdomar som visar tummen upp och ler

Efter beslut från kommunfullmäktige i måndags kan Gnesta Förvaltning nu påbörja planeringen för att riva den befintliga byggnaden och starta arbetet för en ny skola i Stjärnhov, Gnesta kommun.

"Det är ett glädjande besked som ger oss en unik möjlighet att skapa en modern och hållbar miljö för barn och personal. Vi kan nu planera tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och bygga en skola som inte bara uppfyller dagens krav på arbetsmiljö, utan som också är anpassad för framtidens pedagogiska behov. Vår ambition är att bygga hållbart och klimatsmart, vilket kommer att bidra till en mer effektiv driftsekonomi," säger Catherina Fored, VD för Gnesta Förvaltnings AB.

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun tog i går ett inriktningsbeslut om att bygga en ny förskola och skola i Stjärnhov, istället för att renovera Kvarnbackaskolan och Korallens förskola.

För ett år sedan konstaterades problem med inomhusmiljön på Kvarnbackaskolan och korallens förskola. Under sommaren 2023 genomförde fastighetsägaren Gnesta Förvaltnings AB undersökningar av byggnaden som visade på omfattande fuktskador och där en stor sannolikhet att underliggande strukturer, som betongplatta och grundläggning, kan ha påverkats. Att behålla byggnaden skulle därför innebära en risk för ytterligare problem och behov av omfattande åtgärder.

En nybyggnation ger oss möjligheten att bygga hållbart och klimatsmart. Det ger förutsättningar för en effektiv driftsekonomi, samt möjlighet till utveckling av platsen även i framtiden, säger Catherina Fored, VD för Gnesta Förvaltnings AB.

Nästa steg är att skolförvaltningen med personal tillsammans med invånarna i Stjärnhov tar fram ett lokalprogram som följer riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning, för att skapa ett bra planeringsunderlag. När planeringsarbetet är klart kan kommunfullmäktige ta beslut om de investeringskostnader som nybyggnationen innebär.

Läs hela pressmeddelandet...