Hjälp oss att bli bättre!

Bild med texten Evimetrix

För oss på Gnesta Förvaltning är det viktigt att vi får reda på vad du som hyresgäst tycker om dina lokaler, din närmiljö, vår skötsel och kundservice. Vi genomför därför nu årligen en NKI-undersökning där svaren sedan hjälper oss i vårt förbättringsarbete.

Vi hoppas att du tar dig tid att svara på våra frågor. Ditt svar och dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi kommer att skicka enkäten via e-post. Under första veckan i april kommer enkäten, undersökningen genomförs i samarbete med Evimetrix och är självklart anonym.

Tack för din hjälp!