Kvarnbackaskolan

2021-08-25
Ombyggnationen är nu klar.

Sportgolvet i gymnastiksalen på Kvarnbackaskolan planeras att bytas ut under sommaren.