Ringleken

Bild på lunch

Renoveringen av köket på förskolan Ringleken är nu klart.

Byggnationen beräknas vara klar under v. 24.

Köket på förskolan Ringleken är nu under renovering. Arbetet beräknas ta 5-6 veckor.