Ringleken

Renoveringen av köket på förskolan Ringleken är nu klart.

Byggnationen beräknas vara klar under v. 24.

Köket på förskolan Ringleken är nu under renovering. Arbetet beräknas ta 5-6 veckor.