Sanering av Kvarnbackaskolan och Korallens förskola i Gnesta

Bild på en skola och lekplats

Undersökningar har visat att Kvarnbackaskolan och Korallens lokaler i Gnesta kommun är fuktskadade. Nu pågår planering kring kommande saneringsarbete och ersättningslokaler för verksamheten.

Vi har anlitat experter som vägleder oss i arbetet och en fortsatt utredning pågår. Dock kan vi konstatera att omfattningen av skadan är så stor att skolan och förskolan kommer att behöva evakueras. Arbetet med att planera för en evakuering och sanering pågår nu för fullt och tills ersättningslokaler är på plats inom två månader har luftrenare placerats i byggnaden som renar luften, säger Catherina Fored vd Gnesta Förvaltning.

Gnesta Förvaltning har under våren tagit luftprover och materialprover i byggnaden där provsvaren påvisar avvikelser i rumsluft, golv och väggmaterial. Avvikelserna är av sådan grad att de åtgärdsförslag som förvaltningen fått innefattar rivning av befintliga golvmattor, sanering av golvlim samt rivning av del av väggar. Praxis är att saneringsarbetet påbörjar så snart som möjligt och att man har en tidplan att allt är åtgärdat inom 12 månader.

Det är olyckligt att vi hamnat i den här situationen och vi förstår att det finns en oro bland personalen och bland föräldrar. Expertisen säger att de förhöjda värden som provanalyserna visar inte är hälsofarliga även om vissa kan uppleva besvär så är det viktigt att vi agerar snabbt och har barnens bästa för ögonen och att vi tillsammans med ledningen planerar så att vi får en så smidig evakuering som möjligt, säger Catherina Fored vd Gnesta Förvaltning.

Gnesta Förvaltning informerar fortlöpande skolan och förskolans ledning och personal.

Till pressmeddelande...

Gnesta Förvaltnings AB
Catherina Fored, VD